Regelementen

Op deze pagina vind je de reglementen voor IUT’s en NSK’s. Voor vragen met betrekking tot wedstrijden, kun je contact opnemen met de bestuursverantwoordelijke.

NSK

Hieronder zal het regelement voor NSK’s worden geplaatst.

IUT

IUT’s zijn Inter Universitaire Toernooien die gedurende het schaatsseizoen door de verschillende verenigingen op hun eigen ijsbaan worden georganiseerd. Wanneer deze wedstrijden zijn kan je zien op de wedstrijdkalender.

Deelname
Iedereen mag deelnemen aan de wedstrijden, ongeacht hoe goed je bent. Bij de inschrijving geld VOL=VOL en ben je te laat heb je dus pech. Voor een IUT is het toegestaan om een gedeelte van de inschijvingen te reserveren voor eigen leden, dit tot uiterlijk een week voor de sluiting van de inschrijving. In hetklassement over de IUT’s mogen alleen HBO en WO studenten worden opgenomen (tot 1 jaar na afstuderen) en MBO studenten met een sportkaart. Deelnemers die niet hieronder vallen mogen alleen buiten mededinging meedoen met de wedstirjden, hun gereden tijden mogen uiteraard wel worden ingevoerd in SARA. Klassementen voor clubkampioenschappen vallen buiten deze IUT regeling.

Limiettijden
Om een redelijke indeling te maken voor categorien op een IUT zijn onderstaande limiettijden afgesproken. Mocht op een toernooi de verdeling van het aantal deelnemers per categorie erg scheef liggen mag er van deze limiettijden worden afgeweken.

Heren:
A:    1500m: ≤ 2:12.00                    of 1000m: ≤ 1:25.00
B:    1500m: > 2:12.00 ≤ 2.35.00     of 1000m: > 1:25.00  ≤ 1:45.00
C:    1500m: > 2:35.00                    of 1000m: > 1:45.00

Dames:
A:    1500m: ≤ 2:27.00                    of 1000m: ≤ 1:35.00
B:                                                     1000m: > 1:35.00  ≤ 1:50.00
C:                                                     1000m: > 1:50.00